secure plus

zorgeloos en veilig werken

Dat een bedrijfspand moet worden beveiligd is voor de meeste ondernemers wel duidelijk. Er staan waardevolle spullen en je wilt niet dat er wordt ingebroken. Maar hoe zit het met de beveiliging van je online omgeving? Iedereen werkt immers online. We sturen e-mails en maken documenten. Sterker nog, we slaan klantgegevens op in de cloud en we werken in onze online boekhouding, oftewel is de online beveiliging net zo goed geregeld als de beveiliging van het bedrijfspand?

B2B secure heeft hiervoor het SECURE PLUS pakket ontwikkeld. Met het SECURE PLUS pakket wordt de gehele ICT-omgeving doorgelicht, bijgewerkt en gemonitord, voor een vast bedrag per maand. Beveiliging op maat, zodat ook alle online activiteiten van je bedrijf goed zijn beveiligd.

Inzicht in de risico’s
Het SECURE PLUS pakket bevat een risicoanalyse van de gehele ICT-omgeving. Het is belangrijk om eerst inzicht te hebben in alle kwetsbaarheden, want kwetsbaarheden zijn er altijd. Zowel bij kleine bedrijven als bij grote bedrijven. B2B secure brengt deze kwetsbaarheden in kaart. Vervolgens wordt besproken in hoeverre deze kwetsbaarheden daadwerkelijk een risico vormen en hoe de kwetsbaarheden kunnen worden opgelost.

Duidelijke aanpak

Het oplossen van de kwetsbaarheden gaat op basis van het BBBB-principe: Bewustwording, Beleid, Beveiligen en Bewaken.
Met deze duidelijke aanpak vormt het SECURE PLUS niet alleen een oplossing voor gevonden kwetsbaarheden maar zorgt
het ook voor een manier van werken waardoor de beveiliging op hoog niveau blijft.

Bewustwording

De meeste securityproblemen worden onbewust veroorzaakt door medewerkers, door onwetendheid. B2B secure heeft simpele tools om medewerkers bewuster te maken van de gevaren en de risico’s online.

Beleid

Naast bewustwording is het ook belangrijk om zaken vast te leggen in een securitybeleid. Op die manier is het voor iedereen duidelijk wat wel en niet mag. Denk aan remote werken, openbare Wifi-netwerken, privégebruik smartphone en wachtwoorden. B2B secure helpt met het opzetten van het securitybeleid.

Beveiliging

Het beveiligen van de ICT-omgeving zelf vormt de kern van het SECURE PLUS pakket. Op basis van gevonden kwetsbaarheden worden oplossingen ingezet om PC, laptop, smartphone en het netwerk te beveiligen. Denk aan beveiliging tegen virussen, malware en ransomware. Maar ook aan backup, firewall, opslag van documenten en versleuteling van bestanden en e-mail.

Bewaken

Om de beveiliging op niveau te houden zorgt B2B secure naast bewustwording, beleid en beveiliging ook voor bewaking. Maandelijks wordt het netwerk proactief gecontroleerd. B2B secure is 24/7 bereikbaar bij calamiteiten.

Vast bedrag per maand

Het SECURE PLUS pakket bevat vaste en variabele componenten. De vaste componenten zijn voor iedereen gelijk. Denk aan de risicoanalyse en het securitybeleid. De gekozen beveiligingsoplossingen vormen de variabele componenten. Dit is voor ieder bedrijf anders en is afhankelijk van de voorzieningen, de huidige beveiliging, de gevonden kwetsbaarheden en de keuzes die worden gemaakt. Uitgangspunt van het SECURE PLUS pakket is één vast bedrag per maand voor alle componenten. Alles op maat zonder verrassingen of facturen achteraf.

Direct aan de slag
Enthousiast geworden? Dan komen wij graag langs! Dit zal ongeveer een halvedag in beslag nemen. De gehele ICT-omgeving wordt geïnventariseerd en doorgenomen. Het netwerk en de serverruimte maar ook het securitybeleid, de procedures en de kantoorbeveiliging.

B2B secure maakt vervolgens een uitgebreide rapportage die als nulmeting dient voor het SECURE PLUS pakket. In de rapportage worden alle kwetsbaarheden toegelicht inclusief de prioriteit en de mogelijke impact op de organisatie. Op basis daarvan stellen we gezamenlijk het SECURE PLUS pakket samen. Stap voor stap, transparant en planmatig.

Bel vrijblijvend voor een advies gesprek met één
van onze specialisten.  +31 (0) 85 – 3013166